Saturday, February 20, 2010

Al-Quran

Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya
(tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya);
ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa.

No comments:

Post a Comment